Wonen in het buitengebied

Gooi je direct het bijltje er bij neer als een bestemmingsplan aangeeft dat geen bedrijfswoning mag worden gebouwd in het buitengebied? Niet doen, want BiedtRuimte ziet altijd kansen! Zo ook bij een paardenhouderij aan de Stobbenbroekerweg in Raalte. Het Ei van Columbus was in dit geval de Rood voor Rood regeling en het beleid ‘Erven in Beweging’ van de gemeente Raalte. Concreet: sloop van 1000 vierkante meter landschapsontsierende bebouwing op de ene locatie maakte de weg vrij voor de gewenste bedrijfswoning op de andere locatie. BiedtRuimte was in dit project verantwoordelijk voor de begeleiding, de sloopovereenkomst tussen beide partijen, het landschappelijke inrichtingsplan en diverse onderzoeken. En last but not least: de noodzakelijke bestemmingsplanwijziging!