STEDELIJKE ONTWIKKELING

Ook binnen de bebouwde kom adviseren we je bij jouw plannen.

Een nieuw bedrijf vestigen binnen de bebouwde kom? Het verplaatsen van een maatschappelijke functie of het mogelijk maken van een woningbouwproject?

Het zijn allemaal voorbeelden van projecten die een bijdrage leveren aan de snelle verandering van dorpen en steden. Adviesbureau BiedtRuimte haakt graag aan bij de zoektocht naar nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden. Wij houden van uitdagingen, erkennen de bedreigingen én denken altijd in kansen. Als onafhankelijk adviseur zijn wij bij uitstek in staat de juiste afwegingen te maken. Het gehele proces van overleg met gemeente, planologische procedures en het landschapsplan is dus in goede handen bij de adviseurs van BiedtRuimte.

Dorpshuis Lierderholthuis

Uit iets slechts kan iets heel moois voortkomen. Dit was heel letterlijk van toepassing op café d’Olde Wettering in Lierderholthuis. In mei 2020 brandde het café, het baken van sociaal samenzijn in het kerkdorp, bijna volledig af. Eigenaar Stichting Dorpshuis Lierderholthuis besloot niet bij de pakken neer te zitten en smeedde samen met de inwoners direct plannen voor herbouw. Waarbij voor het café nog meer de rol is benadrukt als huiskamer voor het dorp. Ook kwam in dit stadium nadrukkelijk de wens naar boven om boven de kroeg enkele starterswoningen te realiseren. Dat betekent dus dat een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk was. Uit betrokkenheid bij het dorp heeft BiedtRuimte aangeboden de ruimtelijke onderbouwing voor zijn rekening te nemen. Inclusief meerdere milieukundige onderzoeken die moeten garanderen dat ter plekke een goed woon- en leefklimaat heerst. Nu, twee jaar na de tragische gebeurtenis, is het café heropend onder de naam Grandcafé De Wettering!

Nieuwbouwproject (UWOON)

In een regio waar de woningbehoefte erg hoog is, moet je creatief zijn. En als je creatief zegt, dan zeg je BiedtRuimte. Woningcorporatie UWOON, actief in Harderwijk, Ermelo, Oldebroek en Elburg, kan er over meepraten. We zijn voor meerdere projecten ingeschakeld. Zoals het slopen van verouderde gebouwen om ruimte te creëren voor toekomstbestendige appartementen. En de herontwikkeling van een braakliggend terrein om meer grondgebonden woningen mogelijk te maken. Verschillende projecten met hun eigen kenmerken en één belangrijke rode draad: het begint allemaal met goed nadenken over (de wensen van) diverse doelgroepen!

Heb je vragen?

Stel ze ons gerust