ONDERNEMERS

Zie je kansen voor de volgende generatie op jouw bedrijf?

Wil je je bedrijf uitbreiden of moet je uitkijken naar een andere locatie? Ben jij een stoppende boer of wil je percelen op een andere manier benutten?

BiedtRuimte is de sparringpartner met wie je aan de keukentafel wilt zitten. Een partij die de kennis en ervaring in huis heeft als het gaat om ontwikkeling, inrichting en het beheer van grond. Onze medewerkers begrijpen hoe het is om ondernemer te zijn. En ze weten hoe ongelooflijk mooi het kan zijn, maar ook dat het soms een worsteling is. BiedtRuimte luistert, geeft advies en helpt je op weg!

Erfontwikkeling Olst

Het is een situatie die niet op zichzelf staat. Boerenbedrijven met (te)veel grond en opstallen. De boerderij en het omliggende erf zijn te groot voor de eigenaren om het goed te kunnen onderhouden. Een familie uit Olst meldde zich bij BiedtRuimte met de wens om de boerderij te splitsen in twee woningen. Toekomstbestendig, zowel met het oog op de woonsituatie als het onderhoud! Onze adviseurs hebben het voor elkaar gekregen dat de boerderij als karakteristiek is aangemerkt en dat maakte de weg vrij voor de splitsing. BiedtRuimte heeft hier het landschapsplan, de onderzoeken en de vergunningen verzorgd.

Schuur voor Schuur

Een bijzondere variant op Rood voor Rood is de schuurwoning in het buitengebied tussen de dorpen Lierderholthuis en Wijhe. De wens van de toekomstige bewoners was om een schuurwoning te bouwen op de locatie van de voormalige kippenschuur. De opdracht aan BiedtRuimte: het project moet voldoen aan de ‘Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving’ van de provincie Overijssel. Met ons plan hebben we de motivatie geleverd waarom de nieuwe schuurwoning een verrijking is voor het buitengebied.

Vechtstromen

BiedtRuimte is benaderd om het omgevingsmanagement op te pakken voor het project Broeklanden in Ommen. Een bijzonder project, want de agrariërs nemen daar het voortouw als het gaat om natuurontwikkeling. Het initiatief valt natuurlijk te prijzen, maar het brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee en daar begon de schoen een beetje te wringen.

BiedtRuimte is ingeschakeld om de landbouwers goed te begeleiden en vooral ook om zorgvuldig om te gaan met de wensen en belangen van meerdere partijen. Het project in de Broeklanden was al van start gegaan, maar het liep allemaal nog niet op rolletjes. René Nijmeijer mocht de rol van animator en inspirator op zich nemen. En fungeerde tevens als klankbord en kennisbank waardoor de belangen beter op waarde werden geschat. “Het ene moment kun je de teugels iets laten vieren, het andere moment moet je ze even een spiegel voorhouden.”

Voor meer informatie kijk op: Nieuwe Drostendiep – Vechtstromen

Rood voor Groen

Rood voor Groen. Het is een variant op de Rood voor Rood regeling en het heeft een duidelijke relatie met de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO). Dit houdt in dat je investeert in overheidsdoelen zoals nieuwe natuur, infrastructuur of recreatie. Middels KGO hebben we voor een aannemer in Mariënheem, die zijn terrein wilde herstructureren, uitbreiding mogelijk gemaakt. Maar het kan ook zijn dat je in ruil voor investeringen in ruimtelijke kwaliteit bijvoorbeeld een woning mag bouwen. Een bekende afgeleide is de landgoederenregeling. Iedere gemeente heeft zijn eigen voorwaarden en regels. BiedtRuimte neemt je als gids bij de hand om het beleid te doorgronden en het maximale er uit te halen.

Ruimtelijke kwaliteit – Provincie Overijssel

Kantoor aan huis

BiedtRuimte heeft de ruimtelijke onderbouwing geschreven om middels een afwijkingsprocedure een extra bijgebouw als  kantoor aan huis in Lierderholthuis te realiseren door op een andere locatie bijgebouwen te slopen. Dit nieuwe gebouw wordt gebruikt voor het huisvesten van het kantoor van een producent van verlijmde houtconstructies. Vandaar dat het gebouw voornamelijk van hout is gebouwd en volledig circulair is gerealiseerd.

Heb je vragen?

Stel ze ons gerust