WONEN IN HET BUITENGEBIED

Wie droomt er niet van wonen in het buitengebied?

Dan heb je vaak dat idyllische boerderijtje in gedachten, maar er zijn veel meer mogelijkheden.

Dromen van een woning in het buitengebied is mooi, maar heb je wel eens nagedacht over een nieuw landgoed? Jouw eigen landgoed? Of het realiseren van een moderne, duurzame én levensloopbestendige schuurwoning? BiedtRuimte weet precies hoe de hazen lopen en slaagt er in die fijne balans te zoeken die jou een mooie woning oplevert die helemaal opgaat in de fysieke leefomgeving.

Bedrijfswoning

Gooi je direct de bijl er bij neer als een omgevingsplan aangeeft dat geen bedrijfswoning mag worden gebouwd in het buitengebied? Dat is niet nodig, want BiedtRuimte ziet altijd kansen! Zo ook bij een paardenhouderij aan de Stobbenbroekerweg in Raalte. De oplossing was in dit geval de Rood voor Rood regeling en het beleid ‘Erven in Beweging’ van de gemeente Raalte. Concreet: de sloop van 1000 m² landschapsontsierende bebouwing op de ene locatie maakte de weg vrij voor de gewenste bedrijfswoning op de andere locatie. BiedtRuimte was in dit project verantwoordelijk voor de begeleiding, de sloopovereenkomst tussen beide partijen, het landschappelijke inrichtingsplan, diverse onderzoeken en last but not least de noodzakelijke planwijziging.

Erfontwikkeling Olst

Een boerderij met het omliggende erf wat te groot is voor de eigenaren om zelf te onderhouden. Het is een niet op zichzelf staande situatie, een boerenbedrijf met teveel grond en opstallen. Een familie uit Olst meldde zich bij BiedtRuimte met de wens om de boerderij te splitsen in twee woningen. Toekomstbestendig, zowel met het oog op de woonsituatie als het onderhoud. Onze adviseurs hebben ervoor gezorgd dat de boerderij als karakteristiek is aangemerkt en dat maakt de splitsing mogelijk. BiedtRuimte heeft hier het landschapsplan, de onderzoeken en de vergunningen verzorgd.

Schuur voor schuur

Een mooi project wat mogelijk werd gemaakt door de Rood voor Rood regeling is de schuurwoning in het buitengebied tussen de dorpen Lierderholthuis en Wijhe. De wens van de huidige bewoners was om een schuurwoning te bouwen op de locatie van de voormalige kippenschuur. De opdracht aan BiedtRuimte was: het project moet voldoen aan het beleid ‘Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving’ van de provincie Overijssel. Met ons plan hebben we de motivatie geleverd voor waarom deze nieuwe schuurwoning een verrijking is voor het buitengebied.

Tiny Houses

De meeste gemeentes in de regio zijn bezig met het opstellen van het beleid of hebben inmiddels een beleid opgesteld om het realiseren van (tijdelijke) Tiny house mogelijk te maken. Wij begeleiden initiatiefnemers die een Tiny house op eigen grond willen realiseren. Dit kan doormiddel van sloop van landschapsontsierende bebouwing of het aanleggen van natuur op basis van KGO. Wilt u ook een tiny house realiseren op uw erf, dan staat BiedtRuimte voor u klaar!

Landgoedregeling

Rood voor Groen is een variant op de Rood voor Rood regeling en het heeft een duidelijke relatie met de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO). Dit houdt in dat je investeert in overheidsdoelen zoals nieuwe natuur, infrastructuur of recreatie. In ruil daarvoor mag je bijvoorbeeld een woning bouwen. Een bekende afgeleide is de landgoederenregeling. Iedere gemeente heeft zijn eigen voorwaarden en regels. BiedtRuimte neemt je bij de hand om het beleid te doorgronden en het maximale uit het initiatief te halen.

Heb je vragen?

Stel ze ons gerust