WONEN IN HET BUITENGEBIED

Wie droomt er niet van wonen in het buitengebied?

Dan heb je vaak dat idyllische boerderijtje in gedachten, maar er zijn veel meer mogelijkheden.

Dromen van een woning in het buitengebied is mooi, maar heb je wel eens nagedacht over een nieuw landgoed? Jouw eigen landgoed? Of het realiseren van een moderne, duurzame én levensloopbestendige schuurwoning? BiedtRuimte weet precies hoe de hazen lopen en slaagt er in die fijne balans te zoeken die jou een mooie woning oplevert die helemaal opgaat in de fysieke leefomgeving.

Bedrijfswoning

Gooi je direct het bijltje er bij neer als een bestemmingsplan aangeeft dat geen bedrijfswoning mag worden gebouwd in het buitengebied? Niet doen, want BiedtRuimte ziet altijd kansen! Zo ook bij een paardenhouderij aan de Stobbenbroekerweg in Raalte. Het Ei van Columbus was in dit geval de Rood voor Rood regeling en het beleid ‘Erven in Beweging’ van de gemeente Raalte. Concreet: sloop van 1000 vierkante meter landschapsontsierende bebouwing op de ene locatie maakte de weg vrij voor de gewenste bedrijfswoning op de andere locatie. BiedtRuimte was in dit project verantwoordelijk voor de begeleiding, de sloopovereenkomst tussen beide partijen, het landschappelijke inrichtingsplan en diverse onderzoeken. En last but not least: de noodzakelijke bestemmingsplanwijziging.

Rood voor Rood

Van een voormalige varkensschuur naar een nieuwe woning. BiedtRuimte heeft een mooie bijdrage mogen leveren om dit in het buitengebied van Laag Zuthem van de grond te krijgen. De landschapsontsierende bebouwing is gesloopt en in 2021 wordt hier een nieuwe woning gerealiseerd. De zoon van de familie gaat hier wonen. Wat BiedtRuimte betreft, is dit een schoolvoorbeeld hoe een voormalig agrarisch bedrijf op een geweldige manier is getransformeerd naar een erf waar twee generaties samenleven.

KGO Soestwetering

In de gemeente Olst-Wijhe werkten drie initiatiefnemers aan een kwaliteitsimpuls voor het buitengebied. Op drie verschillende locaties, maar wel met een gezamenlijk plan. De plannen waren afzonderlijk lastig uit te voeren, omdat de ene locatie veel sloopmeters over heeft en de andere juist tekort komt. BiedtRuimte heeft geholpen om de uitruil van sloopmeters tot stand te brengen. Hierdoor was het mogelijk om op alle locaties kwaliteitswinst te behalen.

Tiny Houses

Steeds meer gemeenten in de regio zijn bezig beleid op te stellen om (tijdelijk) Tiny Houses te realiseren. Wij begeleiden initiatiefnemers die een Tiny house op eigen grond willen realiseren, door sloop van landschapontsierende bebouwing of aanleg van natuur op basis van KGO. Kan jij ook hulp gebruiken om je tiny house te realiseren, bel BiedtRuimte.

Landgoedregeling

Rood voor Groen is een variant op de Rood voor Rood regeling en het heeft een duidelijke relatie met de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO). Dit houdt in dat je investeert in overheidsdoelen zoals nieuwe natuur, infrastructuur of recreatie. In ruil daarvoor mag je bijvoorbeeld een woning bouwen. Een bekende afgeleide is de landgoederenregeling. Iedere gemeente heeft zijn eigen voorwaarden en regels. BiedtRuimte neemt je als gids bij de hand om het beleid te doorgronden en het maximale er uit te halen.

Heb je vragen?

Stel ze ons gerust