SLOOPBANK

Vraag en aanbod landschapsontsierende bebouwing samenbrengen

Om leegstand van gebouwen te voorkomen, hebben gemeenten beleid opgesteld om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren en ontsierende bebouwing te slopen. Per gemeente verschillen de voorwaarden, maar globaal is de regeling als volgt:

  • een woning bouwen wanneer circa 1.000 m2 ontsierende bebouwing wordt gesloopt (Rood voor Rood regeling, per gemeente verschillend)
  • extra (bij)gebouw of woning vergroten, wanneer meer ontsierende bebouwing wordt gesloopt (Schuur voor schuur regeling, per gemeente verschillend)

De bebouwing die gerealiseerd kan worden door de te slopen bebouwing, hoeft niet op eigen erf gebouwd te worden. Daarnaast kunnen locaties worden samengevoegd om aan het gewenst aantal sloopmeters te komen. Bij voorkeur moeten de sloopmeters binnen de zelfde gemeente blijven. Om vraag en aanbod bij elkaar te brengen, hebben wij deze pagina opgesteld. Wij brengen uitsluitend partijen samen, hieruit kunnen ontwikkelingen voortgang vinden. BiedtRuimte kan helpen om de sloopovereenkomst op te stellen.

Voorbeeld

Op eigen erf staan 750 m2 ontsierende bebouwing, dat is te weinig om in aanmerking te komen voor de Rood voor Rood regeling. Elders in de gemeente wil iemand tegen vergoeding een oude schuur van 300 m2 slopen, dan kan een sloopovereenkomst worden opgesteld. Daarbij worden afspraken gemaakt over een vergoeding per m2 te slopen ontsierende bebouwing en de voorwaarden. De prijs per m2 ontsierende bebouwing ligt momenteel (eind 2022) rond de  € 150,- per m2 afhankelijk van de gemeente waarin het zich bevindt (vraag en aanbod verschillen per gemeente).

Gevraagd binnen de gemeente Raalte

Voor een ontwikkeling binnen de gemeente Raalte zijn we op zoek naar 650 m2 te slopen landschapsontsierende bebouwing.

Voor een andere project, ook in de gemeente Raalte, zoeken we nog 1.000 m2 te slopen landschapsontsierende bebouwing.

Voor een derde ontwikkeling hopen we nog 550 m2 te slopen landschapsontsierende bebouwing te vinden binnen de gemeente Raalte.

Tot slot zoeken we nog 750 m² landschapsontsierende bebouwing die gesloopt mag worden.

Beschikt u over te slopen opstallen, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Gevraagd binnen de gemeente Hellendoorn

In de gemeente Hellendoorn zoeken we 1.000 m2 landschapsontsierende bebouwing die gesloopt mag worden om een ontwikkeling mogelijk te maken. Heeft u te slopen opstallen in aanbod, neem dan contact met ons op.

Interesse?

Neem contact met ons op.