KLIMAAT

Het is hét gespreksonderwerp van deze tijd.

We zien het klimaat veranderen en dus zijn we aan de slag met ruimtelijke aanpassingen in de regio.

Het wordt steeds meer zichtbaar welke gevolgen klimaatverandering heeft. Ga maar na: hittegolven, periodes van langdurige droogte en meer extreme buien. Tel dat op bij een steeds hardere bodem en je weet dat hittestress en wateroverlast onvermijdelijk zijn. En daarmee komt dus ook de leefomgeving onder druk te staan, ook in de regio. Wil je meer inzicht in de gevolgen? Ben je op zoek naar een partner die kan meedenken in toekomstgerichte oplossingen voor jouw leefgebied? BiedtRuimte staat voor je klaar.

Regionale Energie Strategie (RES)

Het klimaatakkoord van het kabinet (2019) herbergt hele duidelijke afspraken. Zo moet in 2030 maar liefst 70% van alle elektriciteit duurzaam worden opgewekt. Dat betekent dat ook de regio’s in Nederland aan de slag moeten. Zo onderzoekt de Regionale Energie Strategie (RES) West-Overijssel de mogelijkheden voor deze regio. BiedtRuimte levert met René Nijmeijer de projectleider van het team Ruimtelijke Kwaliteit. Een mooie uitdaging om energiedoelstellingen en ruimtelijke ontwikkeling samen te smeden tot een prachtig geheel.

Regionale Energiestrategie West-Overijssel – Regionale Energiestrategie West-Overijssel (reswestoverijssel.nl)

Zonnepark Lemelerveld

Je leest wel eens vaker over duurzame energie die ten goede komt aan het dorp, maar zoals ze het in Lemelerveld doen, dat is echt bijzonder. Coöperatie Duurzaam Leefbaar Lemelerveld is opgericht om met de exploitatie van energieprojecten middelen te genereren voor het dorp. Denk aan leefbaarheidsprojecten voor bijvoorbeeld ouderen, het Kulturhus en sportverenigingen. BiedtRuimte werd ingeschakeld om dit bijzondere traject met 3,5 hectare zonnepanelen in goede planologische banen te leiden. Ook stonden we garant voor het omgevingsmanagement en het samenstellen van de exploitatiebegroting.

panelen1

Beheerplan Waterleidingmaatschappij Drenthe

Ze vormen het fundament onder het werk van Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD): de beheerplannen. Met deze plannen wordt het gebruik en beheer van waterwingebieden vastgelegd. BiedtRuimte kreeg de eer om het beheerplan voor de periode 2021-2024 op te stellen. In samenwerking met Natuurbank Overijssel (ecologische onderbouwing) en BraGIS (kaartmateriaal). Ieder vanuit zijn eigen discipline en deskundigheid. Maar wel met één gezamenlijk doel voor ogen: een duurzame en veilige exploitatie van waterwinning in 13 waterwingebieden met uiteenlopende terreinen. Een geslaagde integrale aanpak waarin waterwinning, landbouw, energietransitie, klimaat en biodiversiteit bij elkaar komen.

Klimaatrobuust buitengebied

Eén van de mooiste projecten van BiedtRuimte is zonder enige twijfel de toekomstvisie voor de Groene Mal. Hiervoor hebben we samengewerkt met diverse partijen, zoals de gemeenten Apeldoorn en Voorst, Waterschap Vallei en Veluwe, Natuurmonumenten en de provincie Gelderland. De Groene Mal is het groenblauwe netwerk dat de stedelijke hoofdgroenstructuur verbindt met die in het landschap. In deze samenwerking zijn de wensen en mogelijkheden van alle partners gebundeld in één mooie visie. Dit document geeft een goede houvast om toekomstige landschapsontwikkelingen te beoordelen.

Heb je vragen?

Stel ze ons gerust