KLIMAAT

Het is hét gespreksonderwerp van deze tijd.

We zien het klimaat veranderen, daarom gaan we aan de slag met ruimtelijke aanpassingen in de regio.

De gevolgen van de klimaatverandering worden steeds meer zichtbaar. Dit zijn de hittegolven, periodes van langdurige droogte en meer extreme regen/hagel buien. Daarnaast wordt de bodem harder en hittestress en wateroverlast zijn onvermijdelijk. De leefomgeving komt hiermee dus onder druk te staan, ook in deze regio. Wanner je meer inzicht wil in de gevolgen of opzoek bent naar een partner die kan meedenken in de toekomstgerichte oplossingen voor jouw leefgebied, staat BiedtRuimte voor je klaar!

Regionale Energie Strategie (RES)

Het klimaatakkoord van het kabinet (2019) herbergt hele duidelijke afspraken. Zo moet in 2030 maar liefst 70% van alle elektriciteit duurzaam worden opgewekt. Dat betekent dat ook de regio’s in Nederland aan de slag moeten. De Regionale Energie Strategie (RES) West-Overijssel onderzocht de mogelijkheden voor deze regio. Dit resulteerde uiteindelijk in de Regionale Energiestrategie 1.0 waarin 6 doelstellingen en 6 afspraken zijn opgenomen om meer duurzame elektriciteit op te wekken. BiedtRuimte leverde met René Nijmeijer de projectleider van het team Ruimtelijke Kwaliteit. Een mooie uitdaging om energiedoelstellingen en ruimtelijke ontwikkeling samen te smeden tot een prachtig geheel.

Regionale Energiestrategie West-Overijssel – Regionale Energiestrategie West-Overijssel (reswestoverijssel.nl)

Zonnepark Laag Zuthem

Je leest steeds vaker over duurzame energie die ten goede komt aan het dorp. Laag Zuthem doet dit op een zeer bijzondere manier. Energie coöperatie Salland West is opgericht om met de exploitatie van kleinschalige energieprojecten middelen te genereren voor de dorpen Laag Zuthem en Liederholthuis. Doordat twee kleine dorpen de krachten bundelen, wordt er meer bereikt en kunnen ze de regie in eigen handen houden.

BiedtRuimte werd ingeschakeld om dit bijzondere traject met 2 hectare zonnepanelen in goede planologische banen te leiden. Ook stonden we garant voor het omgevingsmanagement, het opstellen van het bestemmingsplan en het samenstellen van de exploitatiebegroting.

panelen1

Beheerplannen Waterwingebieden

Ze vormen het fundament onder het werk van Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) en Waterbedrijf Groningen (WBG): de beheerplannen. Met deze plannen wordt het gebruik en beheer van waterwingebieden vastgelegd. BiedtRuimte kreeg de eer om de beheerplannen van WMD voor de periode 2021-2024 op te stellen. Daarnaast hielpen we WBG ook met het realiseren van de beheerplannen voor de periode 2022-2026. Dit deden we in samenwerking met Natuurbank Overijssel (ecologische onderbouwing) en BraGIS (kaartmateriaal). Ieder vanuit zijn eigen discipline en deskundigheid. Maar wel met één gezamenlijk doel voor ogen: een duurzame en veilige exploitatie van 13 waterwingebieden in Drenthe en 9 waterwingebieden in Groningen, met uiteenlopende terreinen. Een geslaagde integrale aanpak waarin waterwinning, landbouw, energietransitie, klimaat en biodiversiteit bij elkaar komen.

Klimaatrobuust buitengebied

Eén van de mooiste projecten van BiedtRuimte is de toekomstvisie voor de Groene Mal. Hiervoor hebben we samengewerkt met gemeente Apendoorn, gemeente Voorst, waterschap Vallei, waterschap, Natuurmonumenten en de provincie Gelderland. De Groene Mal is het groenblauwe netwerk dat de stedelijke hoofdgroenstructuur verbindt met die in het landschap. In deze samenwerking zijn de wensen en mogelijkheden van alle partners gebundeld in één mooie visie. Dit document geeft een goede houvast om toekomstige landschapsontwikkelingen te beoordelen.

Heb je vragen?

Stel ze ons gerust