Klimaat

Je leest wel eens vaker over duurzame energie die ten goede komt aan het dorp, maar zoals ze het in Lemelerveld doen, dat is echt bijzonder. Coƶperatie Duurzaam Leefbaar Lemelerveld is opgericht om met de exploitatie van energieprojecten middelen te genereren voor het dorp. Denk aan leefbaarheidsprojecten voor bijvoorbeeld ouderen, het Kulturhus en sportverenigingen. BiedtRuimte werd ingeschakeld om dit bijzondere traject met 3,5 hectare zonnepanelen in goede planologische banen te leiden. Ook stonden we garant voor het omgevingsmanagement en het samenstellen van de exploitatiebegroting.