Rood voor Rood

Van een voormalige varkensschuur naar een nieuwe woning. BiedtRuimte heeft een mooie bijdrage mogen leveren om dit in het buitengebied van Laag Zuthem van de grond te krijgen. De landschapsontsierende bebouwing is gesloopt en in 2021 wordt hier een nieuwe woning gerealiseerd. De zoon van de familie gaat hier wonen. Wat BiedtRuimte betreft, is dit…

Lees meer

Bedrijfswoning

Gooi je direct het bijltje er bij neer als een bestemmingsplan aangeeft dat geen bedrijfswoning mag worden gebouwd in het buitengebied? Niet doen, want BiedtRuimte ziet altijd kansen! Zo ook bij een paardenhouderij aan de Stobbenbroekerweg in Raalte. Het Ei van Columbus was in dit geval de Rood voor Rood regeling en het beleid ‘Erven…

Lees meer

Erfontwikkeling Olst

Het is een situatie die niet op zichzelf staat. Boerenbedrijven met (te)veel grond en opstallen. De boerderij en het omliggende erf zijn te groot voor de eigenaren om het goed te kunnen onderhouden. Een familie uit Olst meldde zich bij BiedtRuimte met de wens om de boerderij te splitsen in twee woningen. Toekomstbestendig, zowel met…

Lees meer

Zonnepark Lemelerveld

Je leest wel eens vaker over duurzame energie die ten goede komt aan het dorp, maar zoals ze het in Lemelerveld doen, dat is echt bijzonder. Coöperatie Duurzaam Leefbaar Lemelerveld is opgericht om met de exploitatie van energieprojecten middelen te genereren voor het dorp. Denk aan leefbaarheidsprojecten voor bijvoorbeeld ouderen, het Kulturhus en sportverenigingen. BiedtRuimte…

Lees meer

Regionale Energie Strategie (RES)

Het klimaatakkoord van het kabinet (2019) herbergt hele duidelijke afspraken. Zo moet in 2030 maar liefst 70% van alle elektriciteit duurzaam worden opgewekt. Dat betekent dat ook de regio’s in Nederland aan de slag moeten. Zo onderzoekt de Regionale Energie Strategie (RES) West-Overijssel de mogelijkheden voor deze regio. BiedtRuimte levert met René Nijmeijer de projectleider…

Lees meer